دوره سوم کلبه کرامت

عنوان دوره: کلبه کرامت
شماره دوره: دوره سوم
تاریخ شروع: 1394/01/25
مکان برگزاری: تهران - تهران - تهران نو، خیابان یازدهم نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی، میدان لوزی، شماره 30، ساختمان فطرت، اندیشکده یقین
زمان برگزاری: هر سه‌شنبه ساعت 15:00
درباره دوره : طول مدت و روند مستمر کرسی کلبه کرامت پس از گذشت 8 سال از تأسیس آن، اندیشه‌جویان باسابقه را نیازمند به بازخوانی مجدد مطالب جهت باروری فکری کرده و از سوی دیگر، اندیشه‌جویان جدیدالورود را دچار عقب‌افتادگی جدی نموده است. برای رفع این نقیصه، برگزاری دوره‌های موازی دوره‌ی نخست در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، دوره سوم «کلبه کرامت»، از اردی‌بهشت سال 1394 آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. بدیهی است دوره‌ی پایه و اصلی، دوره یکم کلبه کرامت است و دوره‌ی سوم به موازات آن تعریف شده است.