دوره چهارم کلبه کرامت: دوره طرح‌ریزی استراتژیک لقمان

دوره طرح‌ریزی استراتژیک لقمان
دوره چهارم کلبه کرامت:
1395/11/20
استان تهران، تهران، تهران نو، خیابان یازدهم نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی، میدان لوزی، شماره 30، ساختمان فطرت، اندیشکده یقین
دو‌شنبه‌ها (راس ساعت 19) و چهار‌شنبه‌ها (راس ساعت 15) به صورت یک‌هفته در میان
لقمان: لسان قیام معرفتی اندیشه‌جویان ناهی کلبه از علوم غیرتوحیدی
عدم امکان حضور به صورت مستمع آزاد. ترجیحاً اندیشه‌جویان واجد سطح 1 در کلاس حاضر شوند.

فهرست جلسات

دانلود فهرست جلسات و سرفصل‌ها