دوره چهارم کلبه کرامت دوره طرح‌ریزی استراتژیک لقمان

عنوان دوره: دوره طرح‌ریزی استراتژیک لقمان
شماره دوره: دوره چهارم کلبه کرامت
تاریخ شروع: 1395/11/20
مکان برگزاری: تهران - تهران - اندیشکده یقین ـ تالار راشل‌کوری
زمان برگزاری: دو‌شنبه‌ها (راس ساعت 19) و چهار‌شنبه‌ها (راس ساعت 15) به صورت یک‌هفته در میان
درباره دوره : لقمان: لسان قیام معرفتی اندیشه‌جویان ناهی کلبه از علوم غیرتوحیدی