سیر مطالعاتی «سیاست خارجی»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، به طور خاص مباحث مربوط به مطالعات قدرت و منازعات در عرصه بین المللی و جهانی، دیپلماسی، جنگ‌های جهانی، تئوری بازی‌ها در عرصه جهانی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
39 از کلبه کرامت - معرفت الضعف - آسیب‌شناسی
41 از کلبه کرامت - قدرت‌شناسی
173 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نرم (1) - درآمدی بر طرح‌ریزی قدرت نرم
174 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نرم (2) - دکترین اقدام نامتقارن (1)
176 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نرم (3) - دکترین اقدام نامتقارن (2)
178 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت
184 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (2) - روند IMA و DDR
202 از کلبه کرامت - روی‌کرد قدرت‌مدار
37 از کلبه کرامت - روند روابط خارجی
207 از کلبه کرامت - روی‌کرد استقامت‌مدار (1)
624 از کلبه کرامت - روی‌کرد استقامت‌مدار (2) - سیاست درهای باز
463 از کلبه کرامت - دکترین استقامت (1)
466 از کلبه کرامت - دکترین استقامت (2)
172 از کلبه کرامت - طرح مأموریت
34 از کلبه کرامت - عرصه‌شناسی
201 از کلبه کرامت - روی‌کرد عرصه‌مدار (1)
515 از کلبه کرامت - موج سوم عرصه‌سازی
663 از کلبه کرامت - قرآن‌ستیزی به روش آمریکایی
259 از کلبه کرامت - جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم
300 از کلبه کرامت - پیش به سوی 2012 حشاشین!
288 از کلبه کرامت - آفریقا (1) - شاخ آفریقا
396 از کلبه کرامت - لیبی
422 از کلبه کرامت - عراق
430 از کلبه کرامت - افغانستان (1)
488 از کلبه کرامت - آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد
505 از کلبه کرامت - آمریکا (1) - خودزنی تروریستی
426 از کلبه کرامت - صهیونیست‌های مسلمان
424 از کلبه کرامت - ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟
425 از کلبه کرامت - ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب
18 از کلبه کرامت - ایران (3) - دکترین آنفولانزای نیویورکی
516 از کلبه کرامت - ایران (4) - دکترین آژاکس
665 از کلبه کرامت - چگونه به ایران نفوذ کنیم؟ (1) - درس یکم: به روش مذاکره‌گری یک غدار
656 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند!
657 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است!
658 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (3)
659 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است)
662 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - جمهوری تروریستی پاکستان و بن‌بست افغانستان
378 از کلبه کرامت - عکس یادگاری با شیطان - بررسی دکترین شیطان
660 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار
682 از کلبه کرامت - ایران (8) - ترمینال غرب
666 از کلبه کرامت - ایران (7) - هشت وجهی مجارستانی (1) - موازنه‌ی راست و دروغ بن‌مناشه
649 از کلبه کرامت - ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس
651 از کلبه کرامت - ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس
696 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (۳) - عملیات ساین‌پوست
698 از کلبه کرامت - آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟
704 از کلبه کرامت - سوریه (۱) - قطعه‌ی مهم پازل
706 از کلبه کرامت - سوریه (2) - آوردگاه نبرد خیر و شر
710 از کلبه کرامت - آفریقا (2) - مردم‌نگاری در شاخ آفریقا
723 از کلبه کرامت - آمریکا (5)
205 از کلبه کرامت - روی‌کرد محیط‌مدار
470 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی