سیر مطالعاتی «سیاست خارجی»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، به طور خاص مباحث مربوط به مطالعات قدرت و منازعات در عرصه بین المللی و جهانی، دیپلماسی، جنگ‌های جهانی، تئوری بازی‌ها در عرصه جهانی، و ...