سیر مطالعاتی «اقتصاد»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی اقتصاد، به طور خاص مباحث مربوط به فلسفه و دکترین اقتصاد، اقتصاد در اسلام، پول‌شناسی، ربا و قمار، آینده‌شناسی اقتصاد، بحران‌‌های اقتصادی، جنگ‌های اقتصادی، و ...