سیر مطالعاتی «اقتصاد»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی اقتصاد، به طور خاص مباحث مربوط به فلسفه و دکترین اقتصاد، اقتصاد در اسلام، پول‌شناسی، ربا و قمار، آینده‌شناسی اقتصاد، بحران‌‌های اقتصادی، جنگ‌های اقتصادی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
525 از کلبه کرامت - بزرگترین کلاهبرداری تاریخ
433 از کلبه کرامت - مانی‌تاریسم
434 از کلبه کرامت - اتوپیای ونوس
474 از کلبه کرامت - زمین 1494
301 از کلبه کرامت - شورش علیه طمع (1)
302 از کلبه کرامت - جهان بدون وال‌استریت
303 از کلبه کرامت - مرگ بر بورس
304 از کلبه کرامت - من کلاهبردارم، پس هستم! - بیت عنکبوت
306 از کلبه کرامت - راز بقاء آن یک درصد
308 از کلبه کرامت - زندگی، پول و دیگر هیچ
310 از کلبه کرامت - عبدالطمع، پول‌شویی در دست شیطان
313 از کلبه کرامت - دکترین شوک
315 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (1)
318 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (2)
324 از کلبه کرامت - شورش علیه طمع (11)
326 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (3)
341 از کلبه کرامت - بیمه
344 از کلبه کرامت - حرص و ولع عمر
350 از کلبه کرامت - سیلا و کرایب‌دیس - بازی دو سر باخت
385 از کلبه کرامت - بازار آزاد - بازار صلواتی
400 از کلبه کرامت - ربای مرکب
414 از کلبه کرامت - تجارت ویژه
458 از کلبه کرامت - جایی که از ربوکاپ هم کاری ساخته نیست
472 از کلبه کرامت - خانه خراب
476 از کلبه کرامت - سگ‌کشی
479 از کلبه کرامت - دست نامرئی بازار و یدالله
517 از کلبه کرامت - روی‌کرد معیشت‌مدار (1) - بازار
493 از کلبه کرامت - زمانی برای تغییر
494 از کلبه کرامت - فیات
519 از کلبه کرامت - بقاء با کنترل پول
521 از کلبه کرامت - رؤیای آمریکایی و سه خانواده‌ی خبیث
522 از کلبه کرامت - جدال پول و کارنسی
523 از کلبه کرامت - امپراتوری ربا
524 از کلبه کرامت - مرگ استاندارد دلار
555 از کلبه کرامت - چرتکه
685 از کلبه کرامت - گوانتاناموی پولی
707 از کلبه کرامت - پول‌فروشی (1)
708 از کلبه کرامت - پول‌فروشی (2)
600 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (2)
614 از کلبه کرامت - چی‌مریکا
616 از کلبه کرامت - داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور)
620 از کلبه کرامت - فلسفه‌ی پول و دکترین قیمت
602 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (3)
618 از کلبه کرامت - داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور)
612 از کلبه کرامت - پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه
609 از کلبه کرامت - کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی
592 از کلبه کرامت - من اقتصادم! اقتصاد حباب
594 از کلبه کرامت - خوف؛ دغدغه‌ی رفع مخاطره
596 از کلبه کرامت - از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک
598 از کلبه کرامت - در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده
599 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (1)
604 از کلبه کرامت - کابوس آمریکایی
625 از کلبه کرامت - سواد مالی
626 از کلبه کرامت - پارادایم جدایی اقتصاد از دین
627 از کلبه کرامت - سینرژی انقلاب‌های اکونومی
605 از کلبه کرامت - انقلاب های اکونومی (12)
670 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (3) - رؤیای چینی (3)
642 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1)
636 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) - دکترین نیکسون-کیسینجر
672 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (4) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (1)
589 از کلبه کرامت - مقدمات جنگ ارزی نوین
590 از کلبه کرامت - عصر جنگ آربیتراژی
582 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (1)
583 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (2)
584 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (3)
585 از کلبه کرامت - راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز
587 از کلبه کرامت - از روسیه با نفرت
588 از کلبه کرامت - جنگ ارزی GDPپایه
632 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) - دیکتاتوری دلار
653 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2)
674 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (5) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (2)
628 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
638 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) - آغاز عصر دیکتاتوری دلار
630 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2)
633 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) - عصر امپراتوری دلار
647 از کلبه کرامت - ابر انقلاب بهاء
667 از کلبه کرامت - مقابله با جادوی پولی و مالی
669 از کلبه کرامت - بیعت و اجرت (آقای ریال)
359 از کلبه کرامت - برکت و انفاق
368 از کلبه کرامت - رزق و برکت
683 از کلبه کرامت - رزق مؤمن انقلابی
390 از کلبه کرامت - مقاومت اقتصادی
468 از کلبه کرامت - طراحی عملیات جنگ اقتصادی
481 از کلبه کرامت - دکترین بیعت
490 از کلبه کرامت - زکات
492 از کلبه کرامت - وزارت زکات (1)
495 از کلبه کرامت - وزارت زکات (2)
470 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی