سیر مطالعاتی «تاریخ اسلام»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی تاریخ، به طور خاص مباحث مربوط به روند عهد، نهضت انبیاء ع، نهضت ائمه ع، نهضت زعماء شیعه، نفاق‌شناسی، و ...