سیر مطالعاتی «تاریخ شیعه»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی تاریخ و شیعه‌شناسی، به طور خاص مباحث مربوط به روند عهد، تاریخ اسلام، نهضت ائمه ع، نهضت زعماء، نفاق‌شناسی و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی: