سیر مطالعاتی «آینده‌شناسی»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی آینده‌پژوهی و مباحث آینده‌شناسی و جامعه‌سازی، ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
224 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (1)
225 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (2)
226 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (3)
196 از کلبه کرامت - روی‌کرد تحول‌مدار
644 از کلبه کرامت - بازی جنگ (2) ـ دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا
680 از کلبه کرامت - جامعه ی دیجیتال (8) ـ رفراندوم با هشتگ، برای قتل
150 از کلبه کرامت - حق ترسیدن (گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا)
154 از کلبه کرامت - چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
155 از کلبه کرامت - سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا
156 از کلبه کرامت - گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا
158 از کلبه کرامت - چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
209 از کلبه کرامت - گزارش NPR - دکترین جدید هسته‌ای آمریکا
227 از کلبه کرامت - دکترین نیروهای مسلح آمریکا (1)
228 از کلبه کرامت - استراتژی امنیت ملی آمریکا (1)
229 از کلبه کرامت - استراتژی امنیت ملی آمریکا (2)
230 از کلبه کرامت - دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2)
327 از کلبه کرامت - کلبه‌ی دیجیتال
331 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (1)
333 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (2)
336 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (3)
338 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (4)
433 از کلبه کرامت - مانی‌تاریسم
434 از کلبه کرامت - اتوپیای ونوس
474 از کلبه کرامت - زمین 1494
531 از کلبه کرامت - ترندهای 2045 - DCDC
577 از کلبه کرامت - سفر بین ستاره‌ای
586 از کلبه کرامت - پروژه SSR ایران مبتنی بر توافق برجام و قطعنامه 2231
676 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (6) - جامعه‌ی الحاقی (1) - ایمپلنت برای مدیریت توهم (در زندگی دوم)
637 از کلبه کرامت - بازی جنگ (1) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا
673 از کلبه کرامت - جامعه ی دیجیتال (5) - فقر ستاره و امتیاز
646 از کلبه کرامت - بازی جنگ (3) - دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا (2)
677 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (7) - جامعه‌ی الحاقی (2) - مس‌ایمپلنت (ایمپلنت مسلح)
698 از کلبه کرامت - آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟
701 از کلبه کرامت - بازی جنگ (۴) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۲)
702 از کلبه کرامت - بازی جنگ (۵) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۳)
170 از کلبه کرامت - دهه‌ی چهارم، دهه‌ی پیش‌رفت
372 از کلبه کرامت - انسان تراز
374 از کلبه کرامت - ناتو یا ساتو
376 از کلبه کرامت - قلب جهان
379 از کلبه کرامت - قدرت ملی
381 از کلبه کرامت - برندگذاری
382 از کلبه کرامت - دولت تراز
384 از کلبه کرامت - امت تراز
386 از کلبه کرامت - بیت تراز
388 از کلبه کرامت - علم تراز
389 از کلبه کرامت - نظام تراز
391 از کلبه کرامت - سبک زندگی، اصل قضیه
393 از کلبه کرامت - عرش الرحمن
404 از کلبه کرامت - مِلک تراز
411 از کلبه کرامت - ارشاد ملّی
423 از کلبه کرامت - اطمینان
465 از کلبه کرامت - آموزش تراز
471 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (1) - جامعه‌ی کامل
473 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (2)
477 از کلبه کرامت - محیط تراز
512 از کلبه کرامت - عصر تراز
534 از کلبه کرامت - سواد تراز
538 از کلبه کرامت - ترندهای برنامه ششم
539 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (3)
541 از کلبه کرامت - معرفت تراز (1)
543 از کلبه کرامت - معرفت تراز (2)
546 از کلبه کرامت - معرفت تراز (3)
550 از کلبه کرامت - معرفت تراز (4)
554 از کلبه کرامت - معرفت تراز (5)
560 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (4)
562 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (5)
567 از کلبه کرامت - ترندهای 1394 در افق 1414
568 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (6)
285 از کلبه کرامت - موعودگرایی و آواتاریسم
286 از کلبه کرامت - مهدی(عج)، حقیقتی بر گونه‌ی آواتارها
287 از کلبه کرامت - مهدویت، حقیقتی بر گونه‌ی آواتاریسم
52 از کلبه کرامت - دکترین ملی انرژی جمهوری اسلامی در افق 1414
274 از کلبه کرامت - دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی در افق 1414
307 از کلبه کرامت - دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414
339 از کلبه کرامت - دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414
603 از کلبه کرامت - آب و هوای تراز (1) - ریخت‌شناسی مصنوعی زمین
619 از کلبه کرامت - آب و هوای تراز (2) - ریخت‌شناسی طبیعی زمین
470 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی