شورش ‌علیه ‌طمع‌(1)‌
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 301
مدت زمان جلسه: 04:31:05
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
5
آبان
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

وال استریت

شورش ‌علیه ‌طمع‌(1)‌