شورش ‌علیه‌ طمع‌(2)‌
جهان‌ بدون ‌وال‌استریت
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 302
مدت زمان جلسه: 04:21:48
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
12
آبان
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش ‌علیه‌ طمع‌(2)‌ / جهان‌ بدون ‌وال‌استریت