شورش ‌علیه‌ طمع‌(3)‌
مرگ ‌بر ‌بورس
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 303
مدت زمان جلسه: 02:38:58
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
19
آبان
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش ‌علیه‌ طمع‌(3)‌ / مرگ ‌بر ‌بورس