شورش ‌علیه ‌طمع‌(4)
من‌ کلاهبردارم‌، پس‌هستم!‌
بیت‌ عنکبوت
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 304
مدت زمان جلسه: 01:45:29
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
26
آبان
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش ‌علیه ‌طمع‌(4) / من‌ کلاهبردارم‌، پس‌هستم!‌ / بیت‌ عنکبوت