شورش‌ علیه‌ طمع‌(7)
عبدالطمع،‌ پول‌شویی‌ در‌ دست ‌شیطان
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 310
مدت زمان جلسه: 02:42:05
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
17
آذر
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

میداس

شورش‌ علیه‌ طمع‌(7) / عبدالطمع،‌ پول‌شویی‌ در‌ دست ‌شیطان