دوره یکم کلبه کرامت

عنوان دوره: کلبه کرامت
شماره دوره: دوره یکم
تاریخ شروع: 1385/11/05
مکان برگزاری: تهران - تهران - تهران نو، خیابان یازدهم نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی، میدان لوزی، شماره 30، ساختمان فطرت، اندیشکده یقین
زمان برگزاری: هر پنج‌شنبه ساعت 8 صبح

درباره دوره

مؤثرترین راه تولید، بومی‌سازی، و گفتمان‌سازی پیرامون هر علم، برگزاری کرسی نظریه‌پردازی است. بنابراین تدبیر امام خامنه‌ای برای ایجاد جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم نیز بر پایه‌ی برگزاری «کرسی‌های نظریه‌پردازی» قرار گرفته است. در این چارچوب، «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» محفلی برای تولید علم بومی با موضوع مطالعه‌ی قواعد پایه‌ی حاکم بر خلقت و به ویژه جوامع انسانی با عنوان «قاعده القواعد» در جهت نیل به کرامت انسانی است. به این ترتیب، محتوا و روش این کرسی در تقابل با هر آن چیزی است که بر پایه‌ی قواعد حاکم بر خلقت نباشد و کرامت انسانی را آماج حمله خود کند. «کلبه کرامت» تلاشی است فکری و عملی برای نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی پیرامون «علم مبارزه در اسلام».