سیر های مطالعاتی

مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، به طور خاص مباحث مربوط به مطالعات قدرت و منازعات در عرصه بین المللی و جهانی، دیپلماسی، جنگ‌های جهانی، تئوری بازی‌ها در عرصه جهانی، و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات، به طور خاص مباحث مربوط به تئوری سیستم‌ها، آینده‌شناسی سیستم‌ها، سیستم سایبر، جامعه دیجیتالی، و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم سیاسی، به طور خاص مباحث مربوط به تاریخ سیاسی ایران، مهندسی سیاسی ایران، سیاست در اسلام، ولایت فقیه، و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی اقتصاد، به طور خاص مباحث مربوط به فلسفه و دکترین اقتصاد، اقتصاد در اسلام، پول‌شناسی، ربا و قمار، آینده‌شناسی اقتصاد، بحران‌‌های اقتصادی، جنگ‌های اقتصادی، و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی تاریخ، به طور خاص مباحث مربوط به روند عهد، نهضت انبیاء ع، نهضت ائمه ع، نهضت زعماء شیعه، نفاق‌شناسی، و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی تاریخ، به طور خاص مباحث مربوط به تاریخ باستان، تمدن‌‌شناسی، تاریخ کلی جوامع، سیر تاریخ، روند عهد و ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی آینده‌پژوهی و مباحث آینده‌شناسی و جامعه‌سازی، ...
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌های فلسفه، کلام، عرفان، و مباحث مربوطه