معاونت کهن‌سالان (پلت)

معاونت کهن‌سالان
عنوان : معاونت کهن‌سالان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/21
کلیدواژه‌ها :
  • وزارت خانواده و زندگی
  • معاونت کهن‌سالان
  • اداره کل زنان کهن‌سال
  • اداره کل مردان کهن‌سال
  • اداره کل گلستان کهن‌سالان
  • اداره کل حقوق کهن‌سالان
  • اداره کل طرح و برنامه کهن‌سال