سناریوی طیف‌شناسی عناصر برخورد در مهندسی منازعات با مطالعه‌ی موردی جمهوری اسلامی (پلت)

سناریوی طیف‌شناسی عناصر برخورد در مهندسی منازعات با مطالعه‌ی موردی جمهوری اسلامی
عنوان : سناریوی طیف‌شناسی عناصر برخورد در مهندسی منازعات با مطالعه‌ی موردی جمهوری اسلامی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/26
کلیدواژه‌ها :
 • دشمن
 • تهدید
 • خودی
 • شریک
 • رقیب
 • حریف
 • سناریوی طیف‌شناسی عناصر برخورد در مهندسی منازعات با مطالعه‌ی موردی جمهوری اسلامی
 • شیعیان
 • اهل تسنن
 • کشورهای سوسیالیست کاتولیک ارتدکس ونزوئلا کوبا
 • صاحب قدرت سیاسی اقتصادی ژاپن کره جنوبی
 • آمریکا انگلیس فرانسه