نسبت‌شناسی در طرح‌ریزی از کل به جزء (پلت)

نسبت‌شناسی در طرح‌ریزی از کل به جزء
عنوان : نسبت‌شناسی در طرح‌ریزی از کل به جزء
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/10
کلیدواژه‌ها :
  • مسأله
  • نسبت‌شناسی در طرح‌ریزی از کل به جزء
  • طرح جامع
  • نقشه راه‌یا راه کار