سوره نجم آیه 11 (آیه)

سوره نجم آیه 11
عنوان : سوره نجم آیه 11
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/15
کلیدواژه‌ها :
  • سوره نجم آیه 11
  • ما کذب الفؤاد ما ر‌أى