ماهیت حرکت از تکنیک و تدبیر عرفی به واقعیت، از ساینس به فلسفه، در دکترینولوژی (پلت)

ماهیت حرکت از تکنیک و تدبیر عرفی به واقعیت، از ساینس به فلسفه، در دکترینولوژی
عنوان : ماهیت حرکت از تکنیک و تدبیر عرفی به واقعیت، از ساینس به فلسفه، در دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/04
کلیدواژه‌ها :
 • تدبیر
 • استراتژی
 • تاکتیک
 • تکنیک
 • فلسفه
 • مدیریت
 • ساینس
 • چیستی
 • چرایی
 • چگونگی
 • در دکترینولوژی
 • ماهیت حرکت از تکنیک و تدبیر عرفی به واقعیت
 • از ساینس به فلسفه
 • عرفی
 • حرکت