ماهیت حرکت از واقعیت به تکنیک و تدبیر عرفی از فلسفه به مدیریت،در دکترینولوژی (پلت)

ماهیت حرکت از واقعیت به تکنیک و تدبیر عرفی از فلسفه به مدیریت،در دکترینولوژی
عنوان : ماهیت حرکت از واقعیت به تکنیک و تدبیر عرفی از فلسفه به مدیریت،در دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/04
کلیدواژه‌ها :
 • دکترینولوژی
 • استراتژی
 • تاکتیک
 • تکنیک
 • فلسفه
 • واقعیت
 • مدیریت
 • چیستی
 • چرایی
 • چگونگی
 • در دکترینولوژی
 • عرفی
 • ماهیت حرکت از واقعیت به تکنیک و تدبیر عرفی از فلسفه به مدیریت،در دکترینولوژی