دست نامرئی بازار (پلت)

دست نامرئی بازار
عنوان : دست نامرئی بازار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/05
کلیدواژه‌ها : فروشنده | دست | نامرئی | بازار | سیستم | متقاضی | خرید محور | مالکیت | درجه دو | بانک | بورس | تبلیغات | تقاضا | پول | عرضه