دکترین قدرت ۱ (پلت)

دکترین قدرت ۱
عنوان : دکترین قدرت ۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/03/10
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
  • قوت
  • ضعف
  • دکترین قدرت
  • احتیاج
  • اراده