وادی تطبیقی منفعت و ضرر (پلت)

وادی تطبیقی منفعت و ضرر
عنوان : وادی تطبیقی منفعت و ضرر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/05
کلیدواژه‌ها :
  • فلاح
  • خیر
  • ضرر
  • نفع
  • خسارت
  • شر
  • منفعت
  • وادی
  • تطبیقی