عالم در بردار فاعل شناسا به علم (پلت)

عالم در بردار فاعل شناسا به علم
عنوان : عالم در بردار فاعل شناسا به علم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/04/01
کلیدواژه‌ها :
  • عالم
  • سوژه
  • عالم در بردار فاعل شناسا به علم
  • پدیدار