انتقال‌شناسی در سنت و تجدد (پلت)

انتقال‌شناسی در سنت و تجدد
عنوان : انتقال‌شناسی در سنت و تجدد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/15
کلیدواژه‌ها :
  • انتقال شناسی در سنت و تجدد
  • مدرنیسم
  • تجدد
  • ترادیسیون
  • سنت
  • نواندیشی
  • نوگرایی
  • نوسازی
  • انتقال شناسی