روند تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در یک دوره ۳۰ ساله (پلت)

روند تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در یک دوره ۳۰ ساله
عنوان : روند تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در یک دوره ۳۰ ساله
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/05/29
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
  • روند تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در یک دوره ساله
  • تحریم تجاری از سوی آمریکا
  • تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران
  • تحریم نفتی از سوی آمریکا
  • تصویب قانون هلمز
  • برتون و داماتو علیه ایران
  • تحریم تجاری از سوی شورای امنیت
  • تحریم اقتصادی در شورای امنیت
  • تحریم نفتی از سوی شورای امنیت