پروانه‌ی سیاست (پلت)

پروانه‌ی سیاست
عنوان : پروانه‌ی سیاست
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/06
کلیدواژه‌ها : حسن تدبیر | اجرای احسن | پروانه‌ی سیاست | اطلاعات و داده‌های متناسب | ضرورت و محدودیت | طرح و برنامه و بودجه و امکانات | فرصت و مقدورات | حسن تصمیم