قاعده‌ی نیت در سیاست (پلت)

قاعده‌ی نیت در سیاست
عنوان : قاعده‌ی نیت در سیاست
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/06
کلیدواژه‌ها : شایسته | قاعده‌ی نیت در سیاست | معروف | منکر | نبایست | بایسته | نشایست | باید | نباید