برآورد وضعیت روابط خارجی در قاعده مرکز-پیرامون (پلت)

برآورد وضعیت روابط خارجی در قاعده مرکز-پیرامون
عنوان : برآورد وضعیت روابط خارجی در قاعده مرکز-پیرامون
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/06
کلیدواژه‌ها :
  • قاعده
  • پیرامون
  • مرکز
  • برآورد وضعیت روابط خارجی در قاعده مرکز
  • وضعیت
  • خارجی
  • آمریکا
  • شوروی
  • روابط
  • برآورد