وضعیت میو خروشچفیسم در قاعده مرکز-پیرامون (پلت)

وضعیت میو خروشچفیسم در قاعده مرکز-پیرامون
عنوان : وضعیت میو خروشچفیسم در قاعده مرکز-پیرامون
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/06
کلیدواژه‌ها :
 • قاعده
 • پیرامون
 • مرکز
 • تقابل
 • وضعیت میو خروشچفیسم در قاعده مرکز
 • رابطه‌ی قهرآمیزمبتنی بر تقابل همزیستی مسالمت آمیز
 • خروشچفیسم
 • وضعیت
 • آمریکا
 • شوروی
 • همزیستی
 • مسالمت‌آمیز
 • قهرآمیز