سیر فلسفه تخنه و پوئسیس (پلت)

سیر فلسفه تخنه و پوئسیس
عنوان : سیر فلسفه تخنه و پوئسیس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/15
کلیدواژه‌ها :
 • وجود
 • سیر
 • فیزیک
 • تکنیک
 • فلسفه
 • تخنه
 • هستی
 • لوگوس
 • عدد
 • عنصر مادی
 • متافیزیک
 • فوزیس
 • دانش ها
 • هنر
 • پوئسیس
 • کنش
 • خلاق
 • فردی
 • فنی
 • سیر فلسفه تخنه و پوئسیس