سیر فلسفه تخنه و پوئسیس (پلت)

سیر فلسفه تخنه و پوئسیس
عنوان : سیر فلسفه تخنه و پوئسیس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/15
کلیدواژه‌ها : وجود | سیر | فیزیک | تکنیک | فلسفه | تخنه | هستی | لوگوس | عدد | عنصر مادی | متافیزیک | فوزیس | دانش ها | هنر | پوئسیس | کنش | خلاق | فردی | فنی | سیر فلسفه تخنه و پوئسیس