صراط حدود (پلت)

صراط حدود
عنوان : صراط حدود
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/27
کلیدواژه‌ها : معروف | منکر | صراط حدود | نفی حدود ایجابی | نفی حدود سلبی