دکترین تطبیقی هنر (پلت)

دکترین تطبیقی هنر
عنوان : دکترین تطبیقی هنر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/24
کلیدواژه‌ها :
 • علم
 • رسانه
 • وحی الهی
 • دکترین تطبیقی هنر
 • حکمت هنر
 • تبیین فطری وحی
 • نهاد و زبان فطرت
 • تبیین عقلانی وحی
 • عقل و وحی
 • تبدیل عقل و مکنونات قلبی به حس
 • انتقال حس به غیر
 • فلسفه هنر
 • وحی شیطانی
 • تبیین غریزی وحی
 • تبیین ذهنی و فکری وحی