دکترین تطبیقی هنر (پلت)

دکترین تطبیقی هنر
عنوان : دکترین تطبیقی هنر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/24
کلیدواژه‌ها : علم | رسانه | وحی الهی | دکترین تطبیقی هنر | حکمت هنر | تبیین فطری وحی | نهاد و زبان فطرت | تبیین عقلانی وحی | عقل و وحی | تبدیل عقل و مکنونات قلبی به حس | انتقال حس به غیر | فلسفه هنر | وحی شیطانی | تبیین غریزی وحی | تبیین ذهنی و فکری وحی