قدرت سینما (پلت)

قدرت سینما
عنوان : قدرت سینما
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/26
کلیدواژه‌ها :
 • بیع
 • علم
 • اقتصاد
 • ساینس
 • رسانه
 • وحی الهی
 • تبلیغ
 • حکمت هنر
 • تبیین فطری وحی
 • نهاد و زبان فطرت
 • تبیین عقلانی وحی
 • عقل و وحی
 • تبدیل عقل و مکنونات قلبی به حس
 • انتقال حس به غیر
 • فلسفه هنر
 • وحی شیطانی
 • تبیین غریزی وحی
 • تبیین ذهنی و فکری وحی
 • نهادشناسی
 • نهاد دین
 • آرت و تخنه
 • مخاطب
 • کتاب و عترت
 • هنر و پوئسیس
 • قدرت سینما
 • اغواء و سرگرمی
 • ارشاد و اعتلا