عهد در استعلاءشناسی (پلت)

عهد در استعلاءشناسی
عنوان : عهد در استعلاءشناسی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/19
کلیدواژه‌ها :
 • انقلاب
 • تغییر
 • قلب
 • عهد
 • استعلاءشناسی
 • تعالی
 • هجرت
 • عهد در استعلاءشناسی
 • تحول
 • توبه
 • دعا
 • استجابت
 • وعده
 • رجعت
 • عقد
 • شرع
 • عرش