جهان اجتماعی الوین تافلر (پلت)

جهان اجتماعی الوین تافلر
عنوان : جهان اجتماعی الوین تافلر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/16
کلیدواژه‌ها : جهان | مدرنیسم | تجدد | ترادیسیون | سنت | نوگرایی | اجتماعی | جهان اجتماعی الوین تافلر | تمدن الکترونیکی | موج یکم نوگرایی | موج یکم سنت | 300 سال تمدن کشاورزی | موج دوم نوگرایی | موج دوم سنت | 300 سال تمدن صنعتی | موج سوم نوگرایی | موج سوم سنت | کلبه‌ی الکترونیک | ۳۰ سال تمدن الکترونیکی | الکترونیک | صنعتی | موج | الوین تافلر