پیشگامان اقتصاد استراتژیک غرب (پلت)

پیشگامان اقتصاد استراتژیک غرب
عنوان : پیشگامان اقتصاد استراتژیک غرب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/16
کلیدواژه‌ها : اقتصاد | استراتژیک | مدرنیسم | تجدد | ترادیسیون | سنت | پیشگامان اقتصاد استراتژیک غرب | مارکوپولو | آسیا | چین | واسکودوگاما | عبور از دماغه امید نیک و ورود به اقیانوس هند | کریستف کلمب | ورود به قاره آمریکا | ماژلان | پیمایش اقیانوس ها | هند | اقیانوس | پیشگامان | دماغه امید نیک