سوره ابراهیم آیه ۳۴ (آیه)

سوره ابراهیم آیه ۳۴
عنوان : سوره ابراهیم آیه ۳۴
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/11
کلیدواژه‌ها : سوره ابراهیم آیه | وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللـه لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار34