سوره اعراف آیه ۹۷ (آیه)

سوره اعراف آیه ۹۷
عنوان : سوره اعراف آیه ۹۷
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/12
کلیدواژه‌ها :
  • سوره اعراف آیه
  • أفأمن أهل القرى أن یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون97