سوره فرقان آیه ۴۷ (آیه)

سوره فرقان آیه ۴۷
عنوان : سوره فرقان آیه ۴۷
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/12
کلیدواژه‌ها : سوره فرقان آیه | وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا47