سوره طور آیه ۳۲ (آیه)

سوره طور آیه ۳۲
عنوان : سوره طور آیه ۳۲
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/12
کلیدواژه‌ها :
  • سوره طور آیه
  • یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم23