بسط وب (پلت)

بسط وب
عنوان : بسط وب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/18
کلیدواژه‌ها : متن | بسط وب | سرگرمی | لنزهای تماسی فعال | ادغام حس‌های پنج‌گانه | کنترل امواج مغز | واقعیت الحاقی | اجتماع دیرپا | جمع‌سپاری | فضای متصل | حراجی | تجارت الکترونیکی | وب محتوا | تبلیغات هوشمند | ارتباطات | ایمیل | خرید مجازی | دستیار هوشمند پرسنل | پیوند مستقیم مغز | پردازش صورت | ترجمه فوری | زمینه | هوش مکان‌محور | دستیار هوشمند