بسط وب (پلت)

بسط وب
عنوان : بسط وب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/18
کلیدواژه‌ها :
 • متن
 • بسط وب
 • سرگرمی
 • لنزهای تماسی فعال
 • ادغام حس‌های پنج‌گانه
 • کنترل امواج مغز
 • واقعیت الحاقی
 • اجتماع دیرپا
 • جمع‌سپاری
 • فضای متصل
 • حراجی
 • تجارت الکترونیکی
 • وب محتوا
 • تبلیغات هوشمند
 • ارتباطات
 • ایمیل
 • خرید مجازی
 • دستیار هوشمند پرسنل
 • پیوند مستقیم مغز
 • پردازش صورت
 • ترجمه فوری
 • زمینه
 • هوش مکان‌محور
 • دستیار هوشمند