نظام رسانه (پلت)

نظام رسانه
عنوان : نظام رسانه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/19
کلیدواژه‌ها :
  • مخاطب
  • نظام رسانه
  • گیرنده پیام
  • گوینده پیام
  • مؤلف