مرگ مؤلف (پلت)

مرگ مؤلف
عنوان : مرگ مؤلف
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/19
کلیدواژه‌ها :
  • مخاطب
  • گیرنده پیام
  • مرگ مؤلف