قاعده‌ی رشد و غی (پلت)

قاعده‌ی رشد و غی
عنوان : قاعده‌ی رشد و غی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/19
کلیدواژه‌ها : موعد | عهد | تعالی | تاریخ | توسعه | انحطاط | انتقال شناسی | قاعده‌ی رشد و غی | استعلاشناسی