سوره کهف آیات ۸۰ و ۸۱ (آیه)

سوره کهف آیات ۸۰ و ۸۱
عنوان : سوره کهف آیات ۸۰ و ۸۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/09/22
کلیدواژه‌ها :
  • سوره کهف آیات و
  • وأما الغلام فکان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانا وکفرا
  • فأردنا أن یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة وأقرب رحما