سوره تکاثر آیه ۱ (آیه)

سوره تکاثر آیه ۱
عنوان : سوره تکاثر آیه ۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/09/28
کلیدواژه‌ها :
  • سوره تکاثر آیه
  • ألهاکم التکاثر