مدل ارسطویی (پلت)

مدل ارسطویی
عنوان : مدل ارسطویی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/03
کلیدواژه‌ها :
 • علم
 • عدل
 • حکمت
 • افراط
 • تفریط
 • میانه
 • مکر
 • بلاهت
 • عفت
 • خشم
 • مدل ارسطویی
 • خب
 • تهور
 • شجاعت
 • جبن
 • شهوت
 • شره
 • خمود