روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر (پلت)

روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر
عنوان : روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/10
کلیدواژه‌ها : سنت | توده | پرولتاریا | روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر | شخصیت | ابرمرد نیچه | بورژوا | تصادف | درخت زندگی | بیگ بنگ