سوره فاطر آیه ۵ (آیه)

سوره فاطر آیه ۵
عنوان : سوره فاطر آیه ۵
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/10
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
  • سوره فاطر آیه
  • یا أیها الناس إن وعد اللـه حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللـه الغرور